Centrum řemesel Přerov

Centrum řemesel Přerov

Novostavba komerčního objektu

Autor: Atelier38 s.r.o. ve spolupráci s Ing. arch. Petr Doležal

Status: Architektonická studie

Rok: 2020

Jedná se o výrazově jednoduchý z části dvoupodlažní objekt, orientovaný při jižním vstupu do areálu. 

Budou zde umístěny dvě obchodní jednotky řemeslnického centra s navazujícími skladovými prostory v zadním traktu včetně technické místnosti s kotelnou a pohotovostními toaletami pro personál.
Zásobování je orientováno ze severní a jižní strany, obchodní jednotky se otevírají do ulice, na západ.
Každá jednotka disponuje samostatným schodištěm do II. NP, kde se nachází zázemí pro personál (denní místnost, šatny, toalety, popřípadě kancelář s konferenční místností)

Umístění zázemí do patra bylo zvoleno z důvodu vymezení uličního prostoru a charakteru místa – vstupní brána. 
Rozdělením a prostřídáním jednotlivých buněk zázemí vzniká zajímavá hra s objemy a prostory mezi nimi jsou využity jako pobytové terasy navazující na denní místnosti personálu.

Objemy jsou zastřešeny plochou střechou. Východní část střechy přízemí je využita v celém traktu zásobování pro solární panely.

Materiálově je použito opláštění cetris deskami ve světle šedé barvě v kombinaci s antracitovými okny, dveřmi a vraty pro zásobování.