Polyfunkční dům Ostrava

Polyfunkční dům Ostrava

Přístavba k sídlu společnosti

Autor: Ing. arch. Petr Doležal

Status: Architektonická studie

Rok: 2023

Přístavba je rozdělena do dvojice hlavních hmot, věží, které gradují směrem k těžišti nové srostlice objemů. 
Díky tomuto řešení je možné dosáhnout až 7.podlažního objektu aniž bychom porušili vyhlášku na odstupové vzdálenosti budov – sousedního bytového domu.
Ustupování hmot navíc umožňuje využití střech ustoupených podlaží jako pobytových teras.
Všechny byty 3 - 4kk tak mají svojí terasu, případně balkon.

Dvě věže budou se stávající budovou hmotově propojeny další přízemní přístavbou komerce/služeb a zimní zahrady, která zároveň vytváří i nový krytý vstup do sídla společnosti, s možností projít zimní zahradou až do nové komerční jednotky, která by měla sloužit jako restaurace, fitcentrum, apod. 
Vzniká tak pomyslná náruč objímající stávající objekt směrem ze západu a jihu a vytváří se tak jeden hmotový celek.

Materiálově jsou nové objemy v tmavě hnědé dekorativní omítce jako určitá reminiscence k cihelným těžním věžím, které jsou pro lokalitu charakteristické.
Rámy výplní otvorů a obklady ostění jsou navrženy ve světle šedé barvě kontrastující s tmavou fasádou. Klempířské a zámečnické výrobky budou v pozinkovaném plechu.
Horní ustoupená patra věží a kryté stání pro 2 auta penthousu jsou navrženy ve světle šedém obkladu (např. Alucobond)
Balkon směrem na východ a konstrukce krytého vstupu ze severu je v pohledovém betonu.

Stávající 3 podlažní polyfunkční objekt by měl být materiálově sjednocen s novostavbou. Je tak počítáno s novou omítkou, nátěry oken, oplechování apod., dle barevnosti novostavby.
Mělo by dojít k maximálnímu sjednocení starého s novým.