Rodinný dům v Ostravě Porubě

Rodinný dům v Ostravě Porubě

Novostavba Rodinného domu

Autor: Atelier38 s.r.o. ve spolupráci s Ing. arch. Petr Doležal

Status: Architektonická studie

Rok: 2016

Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér. Dům je umístěný v centru parcely při její jihovýchodní hranici a otvírá se společenskou částí dispozice k jihozápadu a klidovou částí k severozápadu do zahrady s výhledem na alej vzrostlých topolů.
Rodinný dům je navržený jako jednopodlažní, částečně podsklepený, využívající svažitosti terénu pro vytvoření krytého parkovacího stání a zázemí pro zahradní potřeby a sportovní pomůcky.
Objem je rozdělen do dvou hmot: společenské části z betonu s krytým kubusem nástupního schodiště a bílé klidové části ložnic a zázemí. Do obou hmot jsou zapuštěny kryté terasy s výhledem do zahrady a krajiny. Tyto hmoty vymezují nezastřešenou terasu s bazénem.